เครื่องมือช่วยวางแปลนจาก Villeroy & Boch

การออกแบบห้องน้ำอย่างสร้างสรรค์

[Translate to thai:] [Translate to thai english:] Planning tools

ให้เครื่องมือการวางแปลนของ Villeroy & Boch เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยค้นหาสไตล์ การสร้างแรงบันดาลใจในห้องน้ำ ตัวช่วยวางแปลนห้องน้ำหรือแอปเสมือนจริงเสริมของเราใช้เครื่องมือการวางแปลนของเรา เพื่อแนวคิดการออกแบบที่สร้างสรรค์และทำห้องน้ำในฝันให้เป็นของจริง!